۱۲/۲۰/۱۳۸۷

سه حکم تعلیق برای اعضای انجمن شریف

به دنبال احضار 9 نفر از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، تا کنون سه حکم «یک ترم تعلیق از تحصیل» برای این دانشجویان صادر شده است. اتهام این سه تن که دو نفر از آنها از اعضای شورای مرکزی انجمن شریف هستند شرکت در تجمع غیرقانونی 16آذر در دانشگاه تهران اعلام شده است. هنوز از سرنوشت احکام شش تن دیگر از احضار شدگان به کمیته انضباطی خبری نیست. احکام صادره بدوی بوده و اعتراض این سه دانشجو به کمیته انضباطی دانشگاه ارایه شده است. اعتراض دانشجویان بیش از هر چیز به روند غیرقانونی برگزاری کمیته انضباطی باز می گردد.

بنابر ماده 113 قانون آیین دادرسی کیفری به هنگام دعوت از متهمان برای حضور در مراجع قضایی، برگ احضاریه باید مشخصا اتهام وارده به فرد را ذکر کند که در هیچ یک از 9 احضاریه ای که به دانشجویان ارایه شده چنین مسئله ای رعایت نشده است. پس از این مورد نیز هیچ مدرک و یا سندی برای اثبات اتهام دانشجویان ارایه نشده و درخواست متهمان مبنی بر مشاهده دلایل و مستندات تا کنون از سوی مسوولین کمیته انضباطی بی پاسخ مانده است. غیرقانونی بودن تجمع برای بزرگداشت روز دانشجو و همخوانی نداشتن اتهام وارده با حکم صادره از دیگر موارد مورد اعتراض دانشجویان به کمیته انضباطی دانشگاه صنعتی شریف بوده است.

پی نوشت:

بیانیه ۱۴۰۳ نفر از اساتید دانشگاه،معلمین، دانشجویان و اهالی کردستان برای آزادی فوری فرهاد حاج میرزایی

تنها با یک کلیک به عضویت «مجمع دیوانگان» درآیید

هیچ نظری موجود نیست:

ساخت سال 1388 مجمع دیوانگان.قدرت گرفته با بلاگر تبدیل شده به سیستم بلاگر توسط Deluxe Templates. طراحی شده بوسیله Masterplan. . بهینه شده برای سیستم فارسی مجتبی ستوده