۱۱/۱۹/۱۳۸۷

یک هفته پوچ

چند وقت بود که Google Reader من از کار افتاده بود، مسخره است چون نشنیدم این اتفاق برای کس دیگه ای هم افتاده باشد؛ به هر حال آنقدر به خوراک خوان وابسته شده بودم که تمام این مدت فلج شده بودم؛ امروز که مشکلات برطرف شد و خواستم تا مطلب جدیدی بنویسم دیدم آخرین مطلب به غروب جمعه گذشته برمی گردد؛ حس عجیبی بود که دو جمعه پیاپی را انگار بدون هیچ تغییری گذرانده بودم؛ انگار زندگی ایستاده است و تنها نام روزها تغییر می کند؛ به هر حال امروز هم یک غروب جمعه دیگر را تجربه کردم؛ با جمعه پیش تفاوت چندانی نداشت.
فروردین روز -نوزدهم- بهمن ماه 87

هیچ نظری موجود نیست:

ساخت سال 1388 مجمع دیوانگان.قدرت گرفته با بلاگر تبدیل شده به سیستم بلاگر توسط Deluxe Templates. طراحی شده بوسیله Masterplan. . بهینه شده برای سیستم فارسی مجتبی ستوده