۱۰/۰۵/۱۳۸۷

سپندارمذ روز (پنجم) آذرماه 87


بهترین لحظه های زندگی را سلاخی می کنیم
به امید آنکه شاید یک روز با آرامش زندگی کنیم.

هیچ نظری موجود نیست:

ساخت سال 1388 مجمع دیوانگان.قدرت گرفته با بلاگر تبدیل شده به سیستم بلاگر توسط Deluxe Templates. طراحی شده بوسیله Masterplan. . بهینه شده برای سیستم فارسی مجتبی ستوده