۱/۱۴/۱۳۸۸

همه چیز از نو

پایان تعطیلات یعنی «دوباره آغاز کردن» انتخاب ما نیست؛ سرنوشت ما است!

پی نوشت:

یک ملت به همین سادگی می توانند به دست خود آینده شان را به نابودی بکشانند.


تنها با یک کلیک به عضویت «مجمع دیوانگان» درآیید

هیچ نظری موجود نیست:

ساخت سال 1388 مجمع دیوانگان.قدرت گرفته با بلاگر تبدیل شده به سیستم بلاگر توسط Deluxe Templates. طراحی شده بوسیله Masterplan. . بهینه شده برای سیستم فارسی مجتبی ستوده