۱۱/۲۲/۱۳۸۷

«دل شیدا»

فردا باید کنکور بدهم، بعد از 90 ماه دوباره کارم به این آزمون سراسری کشیده شد، اما این بار نه استرسی و نه شوقی، برایم بی اهمیت است، کنکور می دهم که داده باشم، چه کسی می داند، شاید هم قبول شدم، شاید هم نه، برایم هیچ فرقی ندارد، الآن فقط دوست دارم «دل شیدا» گوش بدهم:

فراق یار که پیش تو برگ کاهی نیست
بیا و بر دل من بین که کوه الوند است
پیام من که رساند به یار مهر گسل
که بر شکستی و ما را هنوز پیوند است

هیچ نظری موجود نیست:

ساخت سال 1388 مجمع دیوانگان.قدرت گرفته با بلاگر تبدیل شده به سیستم بلاگر توسط Deluxe Templates. طراحی شده بوسیله Masterplan. . بهینه شده برای سیستم فارسی مجتبی ستوده