۱۱/۰۵/۱۳۸۷

سنگ

اگر می دانستم آنقدر سنگ دلی که یک روز برمی گردی و شیشه آرزوهای تنهاییم را هم می شکنی باز هم هیچ غلطی نمی کردم.

۱ نظر:

اندیشه گفت...

اگر بدانم که سنگدلی و مطالب وبلاگ مرا نمی خوانی ، خوب حق طبیعی شماست

ساخت سال 1388 مجمع دیوانگان.قدرت گرفته با بلاگر تبدیل شده به سیستم بلاگر توسط Deluxe Templates. طراحی شده بوسیله Masterplan. . بهینه شده برای سیستم فارسی مجتبی ستوده