۱۰/۲۸/۱۳۸۷

خوراک خوان می شوم

یکی دو روز است که مشغول آشنایی با خوراک (feed) و برخی وابسته های آن هستم. احساس می کنم وبلاگ نویسی من هم با این آشنایی ها وارد مرحله جدیدی خواهد شد. این آشنایی را مدیون آرش کمانگیر و البته وبلاگ 1فتحی هستم. از شما هم دعوت می کنم که در وبلاگ من مشترک شوید.
برای امروز تنها ترجمه یک مقاله اسراییلی در روزنامه هاآرتص را خواندم که بسیار تکان دهنده بود؛ هربار که به مطلب جدیدی از روزنامه های این کشور برخورد می کنم باز هم با خود می گویم: «ما حتی نمی توانیم تصوری از آزادی بیان داشته باشیم»!
ساخت سال 1388 مجمع دیوانگان.قدرت گرفته با بلاگر تبدیل شده به سیستم بلاگر توسط Deluxe Templates. طراحی شده بوسیله Masterplan. . بهینه شده برای سیستم فارسی مجتبی ستوده