۱۰/۲۹/۱۳۸۷

فرهنگ سازی «مهدوی» در حوزه کودک

این عکس مربوط به دیوار یک مهد کودک در مجاورت مجموعه ورزشی امجدیه (شیرودی) است. عکس را یکی از دوستان گرفته و کپی رایتش را هم بنده به نمایندگی از ایشان آزاد اعلام می کنم. برای دیدن تصویر در اندازه اصلی بر روی آن کلیک کنید. متن شعر را تا جایی که من توانستم بخوانم به شرح زیر می آورم:
من یار مهربانم . . . . . . . . . .من صاحب زمانم
اگر می خوای بدونی . . . . . . امام شیعیانم
حضرت عسگری بود . . . . . بابای مهربانم
سیده نرجس خاتون . . . . . . . مادر خوش نشانم
آورده است به دنیا . . . . . . . در نیمه ی شعبانم
من مهدی و قائمم . . . . . . . . حجت این زمانم
مواظب شماها . . . . . . . . . . با هر دو دستانم

ساخت سال 1388 مجمع دیوانگان.قدرت گرفته با بلاگر تبدیل شده به سیستم بلاگر توسط Deluxe Templates. طراحی شده بوسیله Masterplan. . بهینه شده برای سیستم فارسی مجتبی ستوده